Danh sách địa điểm học ở Quận 9 TPHCM

CLB Vovinam Trường Đại học Giao thông vận tải Cơ sơ 2 - Quận 9

Địa chỉ: 450 - 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam Trường Đại học Giao thông vận tải Cơ sơ 2 - Quận 9

Địa chỉ:

450 - 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0933.056.285

Trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - CS Quận 9

Địa chỉ: 106A Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - CS Quận 9

Địa chỉ:

106A Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.3731.4064 - 028.3731.3916

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại được nâng cấp từ Trường Kinh tế Đối ngoại Trung ương, là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu v&ag...

CLB Vovinam Trường cao đẳng Công thương

Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam Trường cao đẳng Công thương

Địa chỉ:

20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0933.056.285

THEGYM Fitness & Yoga - CN1

Địa chỉ: 239 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

THEGYM Fitness & Yoga - CN1

Địa chỉ:

239 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0926.062.016 - 0932.299.778

Tập Gym với những trang thiết bị nhập khẩu hiện đại từ Hoa Kỳ. Tập Kickboxing dưới sự kèm cặp của các HLV chuyên sâu võ thuật tổng hợp. Tập Yoga với Master Ấn Độ nhiều kinh nghiệm về giảng dạy từ cơ b...
Các khóa học tại đây:

CLB Vovinam Trung tâm TDTT Quận 9

Địa chỉ: 343 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam Trung tâm TDTT Quận 9

Địa chỉ:

343 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0933.056.285

Nam Huỳnh Đạo - Võ đường Đình Phong Phú

Địa chỉ: Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Nam Huỳnh Đạo - Võ đường Đình Phong Phú

Địa chỉ:

Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0962.862.168

Môn phái Nam Huỳnh Đạo khai môn ngày 16/09/1991. Đến ngày 24/11/2001 ba chữ Nam Huỳnh Đạo chính thức được dựng lên trong lòng nhân dân với những cống hiến thiết thực nhất. Hiện nay, M&o...

THEGYM Fitness & Yoga - CN2

Địa chỉ: 208 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

THEGYM Fitness & Yoga - CN2

Địa chỉ:

208 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0926.062.016 - 0932.299.778

Tập Gym với những trang thiết bị nhập khẩu hiện đại từ Hoa Kỳ. Tập Kickboxing dưới sự kèm cặp của các HLV chuyên sâu võ thuật tổng hợp. Tập Yoga với Master Ấn Độ nhiều kinh nghiệm về giảng dạy từ cơ b...
Các khóa học tại đây:

Võ đường Cây Tre Việt

Địa chỉ: 267/9 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Võ đường Cây Tre Việt

Địa chỉ:

267/9 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

-

CLB Vovinam Nhà văn hóa phường Phước Bình

Địa chỉ: Đường số 21, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam Nhà văn hóa phường Phước Bình

Địa chỉ:

Đường số 21, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0933.056.285

CLB Vovinam Trường tiểu học Long Thạnh Mỹ

Địa chỉ: 35 Đường Số 20, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam Trường tiểu học Long Thạnh Mỹ

Địa chỉ:

35 Đường Số 20, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0933.056.285