Danh sách địa điểm học ở Quận 6 TPHCM

Anh ngữ Việt Mỹ VATC - CS Bình Phú

Địa chỉ: 123-125-127 Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Anh ngữ Việt Mỹ VATC - CS Bình Phú

Địa chỉ:

123-125-127 Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.7306.7789 - 0901.456.914

Được thành lập năm 1999, Anh ngữ Việt Mỹ VATC là thương hiệu đầu tiên của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ IAE. Ngay từ khi mới ra đời VATC đã là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo tiếng Anh v&ag...
Các khóa học tại đây:
Chương trình học lớp Soar và Lead: Đầu ra theo chuẩn Châu Âu CEFR: Pre - A-1 Chuẩn đầu ra Cambridge: Starters Số giờ học: 64 giờ Số buổi học: 32 buổi Giáo viên: 30% giáo viên nước ngoài. Chương trình học lớp Conquer: Đầu ra theo chuẩn Châu Âu CEFR: A1 Chuẩn đầu ra Cambridge: Movers Số giờ học: 64 giờ Số buổi học: 32 buổi Giáo viên: 30% giáo viên nước ngoài Chương trình học lớp Glory: Đầu ra theo chuẩn Châu Âu CEFR: A2 Chuẩn đầu ra Cambridge: Flyers Số giờ học: 64 giờ Số buổi học: 32 buổi Giáo viên: 30% giáo viên nước ngoài Thông tin chi tiết  
JUNIOR STARS – PHÁT TRIỂN 5 KỸ NĂNG CHO TRẺ Lớp Junior Stars: Đầu ra theo chuẩn Châu Âu CEFR: Foundation Số giờ học: 60 giờ Số buổi học: 30 buổi Giáo viên: 50% giáo viên nước ngoài Lớp Junior Elites: Đầu ra theo chuẩn Châu Âu CEFR: Foundation Số giờ học: 60 giờ Số buổi học: 30 buổi Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài Thông tin chi tiết
NEXT GEN - TỰ TIN BỨT PHÁ TƯƠNG LAI Chương trình học lớp Step: Đầu ra theo chuẩn Châu Âu CEFR: A2 Chuẩn đầu ra Cambridge: KET Số giờ học: 64 giờ Số buổi học: 32 buổi Giáo viên: 50% giáo viên nước ngoài Chương trình học lớp Boost: Đầu ra theo chuẩn Châu Âu CEFR: B1 Chuẩn đầu ra Cambridge: PET Số giờ học: 64 giờ Số buổi học: 32 buổi Giáo viên: 50% giáo viên nước ngoài Chương trình học lớp Blast: Đầu ra theo chuẩn Châu Âu CEFR: B2 Chuẩn đầu ra Cambridge: FCE Số giờ học: 64 giờ Số buổi học: 32 buổi Giáo viên: 50% giáo viên nước ngoài Thông tin chi tiết

Ngoại ngữ Không Gian - CS Kinh Dương Vương

Địa chỉ: 31 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Ngoại ngữ Không Gian - CS Kinh Dương Vương

Địa chỉ:

31 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.3877.8185

Được thành lập năm 1996, Ngoại Ngữ Không Gian đã được biết đến với "Phương Pháp Phản Xạ tạo kết quả nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất". Với phương châm này, Ngoại Ngữ Không Gian đã nha...
Các khóa học tại đây:
Gồm các lớp: PHẢN XẠ 1000 (REFLEX 1000): Học 4 tuần (tuần 6 ngày). Dành cho những người hoàn toàn chưa biết gì hoặc những người muốn học lại từ đầu. PHẢN XẠ 2000 (REFLEX 2000): Học 4 tuần (tuần 6 ngày). Dành cho những người đã học lâu nhưng hoàn toàn mất căn bản hoặc không nói được Anh Ngữ. PHẢN XẠ 3000 (REFLEX 3000): Học 4 tuần (tuần 6 ngày). Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF LOWER REFLEX ENGLISH.
Muốn nhập học Upper Level, học viên phải đạt số điểm của kỳ thi nhập học. Chuyên dạy luyện giọng AMERICAN PRONUNCIATION, ĐÀM THOẠI CHUYÊN ĐỀ, NGỮ PHÁP & VIẾT THƯ TỪ THƯƠNG MẠI. Gồm 3 lớp sau đây: PHẢN XẠ 4000 (REFLEX 4000): Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 5000 (REFLEX 5000): Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 6000 (REFLEX 6000): Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF UPPER REFLEX ENGLISH.
Dành cho HV đã học xong Upper Level và muốn chuyên hẳn về tiếng Anh: Thuyết trình, Viết luận văn cao cấp và Report. Không nhận HV bên ngoài. PHẢN XẠ 7000 (REFLEX 7000): Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 8000 (REFLEX 8000): Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 9000 (REFLEX 9000): Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF ADVANCED REFLEX ENGLISH.

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm TP.HCM - CN 4 - CS Tân Hòa Đông

Địa chỉ: 4 Tân Hòa Đông, Phường 4, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm TP.HCM -  CN 4 - CS Tân Hòa Đông

Địa chỉ:

4 Tân Hòa Đông, Phường 4, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.3875.0748 - 028.3606.8069

Đã từ lâu, ngoại ngữ đã trở thành một phần không thể thiếu đối với mọi người dân Việt Nam. Trong trường học, học sinh, sinh viên phải học ngoại ngữ. Với người trẻ, ngoại ngữ là công cụ để tiế...
Các khóa học tại đây:
CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN FAMILY AND FRIENDS Lớp Giáo trình mới  (Thirsd Edition ) Số bài Thời lượng VLTN Let's Begin 1 - 8 48 Tiết TN1a Family and friend 1 1 - 7 48 Tiết TN1b Family and friend 1 8 - 14 48 Tiết TN2a Family and friend 2 1 - 7 48 Tiết TN2b Family and friend 2 8 - 15 48 Tiết TN3a Family and friend 3 1 - 7 48 Tiết TN3b Family and friend 3 8 - 15 48 Tiết TN4a Family and friend 4 1 - 7 48 Tiết TN4b Family and friend 4 8 - 15 48 Tiết TN5a Family and friend 5 1 - 6 48 Tiết TN5b Family and friend 5 7 - 12 48 Tiết TN6a Family and friend 6 1 - 6 48 Tiết TN6b Family and friend 6 7 - 12 48 Tiết Trung tâm khai giảng các lớp đều đặn hàng tháng. Thời lượng của mỗi cấp lớp là 48 tiết. Mỗi tuần học 3 buổi (2-4-6 hoặc 3-5-7): từ 17h40 –  20h50 Đầu mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi đầu vào để học viên xác định trình độ và chọn lớp. Cuối mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi cuối khóa để đánh giá kết quả học tập.
Các lớp Anh văn tổng quát khai giảng hàng tháng. Đầu mỗi khóa học, Chi nhánh 4 tổ chức Thi đầu vào để học viên xác định trình độ và chọn lớp. Các lớp học vào buổi tối các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7. Giờ học: 17h40 - 19h10 hoặc 19h20 - 20h50. Từng cấp độ của chương trình được thiết kế tương ứng với các chuẩn theo thang CEFR và TOEIC/ TOEFL/ IELTS để bảo đảm việc chuyển đổi chương trình thuận tiện nhất cho học viên tại mọi thời điểm. Chứng chỉ tương đương Khung Châu Âu CEFR (A2, B1, B2, C1) do Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm TP.HCM cấp. Chứng chỉ có giá trị công nhận trong toàn quốc. TRÌNH ĐỘ LỚP GIÁO TRÌNH BÀI HỌC SỐ TIẾT A     Vỡ Lòng New Headway Beginner Bài 1 - 7 48t (8 tuần) Chứng chỉ A1 A1 Four Corners 1A Bài 1 - 3 48t (8 tuần) A2 Bài 4 - 6 48t (8 tuần) A3 Four Corners 1B Bài 7 - 9 48t (8 tuần) A4 Bài 10 - 12 48t (8 tuần) Chứng chỉ A2 A5 Four Corners 2A Bài 1 - 3 48t (8 tuần) A6 Bài 4 - 6 48t (8 tuần) A7 Four Corners 2B Bài 7 - 9 48t (8 tuần) A8 Bài 10 - 12 48t (8 tuần) B Chứng chỉ B1 B1 Four Corners 3A Bài 1 - 3 48t (8 tuần) B2 Bài 4 - 6 48t (8 tuần) B3 Four Corners 3B Bài 7 - 9 48t (8 tuần) B4 Bài 10 - 12 48t (8 tuần) Chứng chỉ B1+ B5 Four Corners 4A Bài 1 - 3 48t (8 tuần) B6 Bài 4 - 6 48t (8 tuần) B7 Four Corners 4B Bài 7 - 9 48t (8 tuần) B8 Bài 10 - 12 48t (8 tuần) Thông tin chi tiết xem tại đây
Trung tâm khai giảng các lớp đều đặn hàng tháng. - Thời lượng của mỗi cấp lớp là 48 tiết. - Mỗi tuần học 3 buổi (2-4-6 hoặc 3-5-7): từ 17h40 –  20h50 Thông tin chi tiết khóa học tại đây

Ngoại ngữ SaiGon Vina - CS Lý Chiêu Hoàng

Địa chỉ: 137 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Ngoại ngữ SaiGon Vina - CS Lý Chiêu Hoàng

Địa chỉ:

137 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0902.516.288 - 028.3516.5056

Trung tâm ngoại ngữ SaiGon Vina được thành lập năm 2010, là trung tâm đào tạo đa ngôn ngữ: tiếng Anh, Nhật, Hàn, Hoa, và các ngôn ngữ hiếm Tây Ban Nha, Pháp, Lào, T...
Các khóa học tại đây:
KHÓA HỌC TIÊU BIỂU Các khóa tiếng Hàn sơ cấp A1, A2, A3, A4. Luyện thi TOPIK I (cấp 1 và cấp 2), TOPIK II (cấp 3, 4, 5, 6). Tiếng Hàn học và ôn thi cấp tốc. Tiếng Hàn kết hôn. Tiếng Hàn chuyên ngành: Marketing, Phỏng vấn xin việc, Du lịch. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO Học theo lớp tại trung tâm. Học kèm riêng, học theo nhóm tại trung tâm, tại nhà hoặc công ty. Với chương trình và hình thức đào tạo đa dạng, học viên dễ dàng lựa chọn lớp học tiếng Hàn phù hợp với khung thời gian và nhu cầu, mục đích học của mình. Học viên trước khi tham gia bất kỳ khóa học tiếng Hàn nào đều được làm bài test để lựa chọn đúng khóa học. Số lượng học viên trong một lớp theo quy định của trường không vượt quá 15. Như vậy, học viên dễ dàng trao đổi bài học, bài tập và nâng cao sự tương tác với giáo viên. Bên cạnh đó, SaiGon Vina luôn đầu tư, đổi mới cơ sở vật chất, phòng học trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, máy chiếu, loa, đài nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc học. Giáo viên SaiGon Vina được tập huấn thường xuyên để đưa ra phương pháp giảng dạy độc đáo, sáng tạo, giúp học viên hiểu bài và tiếp thu bài nhanh hơn. Giáo viên chỉ hướng dẫn để học viên thực hành những tình huống thực tế, củng cố và phát triển khả năng nghe nói tiếng Hàn. Đội ngũ giảng viên tiếng Hàn giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Tất cả giáo viên đều có kinh nghiệm giảng dạy từ 6 năm trở lên, nhiệt tình, yêu nghề, đam mê công việc. Phần lớn giáo viên đã học và làm việc tại Hàn Quốc nên rất am hiểu về văn hóa Hàn, sẵng sàng chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc tại Hàn Quốc, để học viên không bỡ ngỡ khi sang Hàn và dễ tiếp thu bài hơn. Mặt khác, những câu chuyện vui về Hàn quốc giúp học viên có cảm hứng học và thêm yêu ngôn ngữ Hàn. Phòng đào tạo tiếng Hàn của trường luôn tìm hiểu nhu cầu học cũng như phản hồi của học viên thông qua các phiếu khảo sát, từ đó xây dựng phân phối chương trình học hợp lý hơn, điều chỉnh phương pháp dạy để khoá học hiệu quả hơn. Hiện tại, giáo trình tiếng Hàn được sử dụng tại trung tâm là giáo trình của đại học Seoul (Hàn Quốc) - Giáo trình sát với thực tế và yêu cầu của chính phủ Hàn.
KHÓA HỌC TIÊU BIỂU Khóa học tiếng Hoa dành cho người mới bắt đầu, người mất căn bản muốn lấy lại kiến thức Khóa học tiếng Hoa giao tiếp Khóa học luyện phát âm tiếng Đài Loan Khóa học tiếng Hoa nghe nói cấp tốc Khóa học luyện thi HSK Tiếng Hoa cho trẻ em Tiếng Hoa kèm tại nhà Tiếng Hoa (sơ cấp, trung cấp, cao cấp, giao tiếp...) Mỗi lớp học không quá 12 học viên vì vậy giáo viên có thể dễ dàng nắm bắt trình độ học và giúp học viên luyện tập và nhớ bài tại lớp. Đồng thời với kinh nghiệm giảng dạy và nhiều năm sinh sống tại Trung Quốc, giáo viên sẽ thường xuyên chia sẻ văn hóa, nét đặc trưng trang phục, ẩm thực, con người ở đó để học viên mở rộng thêm kiến thức của mình. THỜI GIAN HỌC Linh hoạt các ca sáng, chiều, tối từ thứ 2 đến thứ 7. Đặc biệt, học viên của hệ thống ngoại ngữ SaiGon Vina sẽ được hỗ trợ việc làm miễn phí 100%.
KHÓA HỌC TIÊU BIỂU Tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao. Luyện tiếng Nhật từng kỹ năng như Nghe - Nói và Đọc - Viết. Giao tiếp tiếng Nhật tổng quát. Tiếng Nhật dành cho người đi làm, nhân viên văn phòng, người xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tiếng Nhật chuyên ngành Bán Hàng, Marketing, Nhân sự, Y khoa. Tiếng Nhật dành cho thiếu nhi Luyện thi năng lực tiếng Nhật N2, N3, N4, N5 và một số chứng chỉ khác. ƯU ĐIỂM NỔI BẬT Chương trình học được nghiên cứu và tổng hợp từ những giáo trình mới nhất và giáo trình truyền thống giúp học viên dễ hiểu và dễ học. Thực hành là chính nên khả năng đàm thoại của các bạn sẽ mau chóng tiến bộ, giúp bạn tự tin giao tiếp hơn. Giảng viên người Việt và người Nhật giúp bạn dễ dàng lựa chọn, tùy theo năng lực, nguyện vọng và khả năng tài chính của bạn. Sử dụng các thiết bị trực quan hiện đại, phương pháp dạy và học hiệu quả giúp các bạn hiểu bài một cách nhanh chóng, khắc sâu kiến thức. Tổ chức các lớp học ít người từ 8 đến 15 học viên nên các bạn có thể tập trung học tập. Toàn bộ phòng học trang bị máy lạnh tạo giờ học thoải mái. Hướng dẫn - Giới thiệu du học Nhật Bản. Có thể mua thêm các sách tham khảo hay khác ngay tại trung tâm.

Ngoại ngữ Liên Việt Úc - CS Hồng Bàng

Địa chỉ: 737-739 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Ngoại ngữ Liên Việt Úc - CS Hồng Bàng

Địa chỉ:

737-739 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.3969.8125 - 028.3969.8126

Sau quá trình hợp tác nghiên cứu về nhu cầu và phương pháp giảng dạy Anh Ngữ tại Việt Nam. Các chuyên gia giảng dạy Anh Ngữ đến từ Đại Học Melbourne và những giảng viên ưu tú t...
Các khóa học tại đây:
Đối tượng: dành cho các bé từ 6 - 11 tuổi Nội dung khóa học: •    Chương trình học tập trung phát triển khả năng phản xạ trong giao tiếp Tiếng Anh. •    Đến với khóa học Anh Văn Thiếu Nhi hè, các bé được khuyến khích vui chơi, nói chuyện với thầy cô và các bạn để tăng sự tự tin và mạnh dạn của bé. •    Phương pháp trực quan sinh động giúp trẻ học hiểu tiếng Anh không cần qua tiếng Việt. •    Các bé học Tiếng Anh thông qua các trò chơi trí tuệ giúp các bé cảm thấy hứng thú. •    Âm nhạc được sử dụng như một cầu nối, bé học bằng các bài hát và tự tin thể hiện trước mọi người. Môi trường học tập hiện đại sử dụng 100% Tiếng Anh, thân thiện giúp các bé yêu thích Tiếng Anh hơn Sử dụng tiếng Anh thoải mái trong giao tiếp xã hội và trong môi trường học thuật Suy nghĩ độc lập và sáng tạo trong giải quyết vấn đề Làm việc và giao tiếp với mọi người Thông tin khoá học
Đối tượng: dành cho các em từ 12-15 tuổi Chương trình đào tạo: Chương trình Anh ngữ Thiếu niên giúp các em phát triển và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ để học tốt chương trình Tiếng Anh ở bậc trung học, chương trình liên thông quốc tế hoặc du học. Tạo cho học viên sự TỰ TIN trong học tập, phát triển, bồi dưỡng các kỹ năng ngôn ngữ NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT và dễ dàng đạt thành quả cao ở các kỳ thi quốc tế như KET, PET, IELTS hay TOEFL iBT. Giáo trình Anh Văn Thiếu niên mới nhất của NXB Oxford. Phương pháp giảng dạy sinh động, khơi dậy niềm say mê hứng thú và khuyến khích sự chủ động sang tạo của từng học viên; Đội ngũ giảng viên Anh Văn Thiếu niên giàu kinh nghiệm với trình độ chuyên môn cao, áp dụng các phương pháp giảng dạy linh hoạt chú trọng đến nhu cầu và thói quen học tập của học viên. Thông tin khoá học
Chương trình học Luyện thi IELTS trang bị nền tảng Anh ngữ vững chắc để đạt được điểm IELTS tốt nhất với các mức từ 4.0 – 6.5 trở lên với thời gian học linh hoạt.Khi vốn tiếng Anh của học viên đạt đến trình độ như mong muốn, các chương trình học luyện thi IELTS của IVAS sẽ trang bị đầy đủ kỹ năng đi thi cho học viên. Mỗi khóa học được thiết kế riêng phù hợp với điểm số IETLS cần đạt được của học viên. Giáo trình dạy và học: Học viên sẽ được cung cấp miễn phí toàn bộ giáo trình IELTS phù hợp nhất và cập nhật nhất. Thêm vào đó, giáo viên sẽ kết hợp chặt chẽ các tài liệu hỗ trợ và chương trình phòng LAB vào khóa học để giúp cho học viên nâng cao khả năng làm bài và rèn luyện các kỹ năng cần thiết.  Giáo viên hướng dẫn và phương pháp giảng dạy: Việt – Úc có đội ngũ giáo viên Việt Nam và bản ngữ là các chuyên gia hàng đầu về luyện thi IELTS. Giáo viên Việt – Úc hiểu rõ nhu cầu của các học viên và tận tâm hướng dẫn học viên đạt được điểm IELTS cao nhất. Đánh giá kết quả: Học viên sẽ được kiểm tra trình độ hai lần trong mỗi khóa học, nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học viên sau từng khóa học. Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ cho từng cấp độ. Để tham gia một chương trình trên Đại Học học viên phải đạt số điểm từ 6.5 đến 7.5 điểm. Thông tin khoá học: liên hệ trực tiếp

Trường Hàn ngữ Việt - Hàn Kanata - CS Hồng Bàng

Địa chỉ: 687 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Trường Hàn ngữ Việt - Hàn Kanata - CS Hồng Bàng

Địa chỉ:

687 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.6680.1790

Kanata ra đời từ năm 2005, là trường đào tạo uy tín nhất và cũng là trường lâu đời nhất tại Việt Nam hiện nay, với khoảng 13000 học sinh đã từng học, rất nhiều người đang giữ trọng trách tại c&aa...
Các khóa học tại đây:
TOPIK là chứng chỉ được cấp theo các cấp độ 1-6 cho người học tiếng Hàn Quốc, do Viện học trình đánh giá và giáo dục của Hàn Quốc cấp. Đây là chứng chỉ duy nhất trên thế giới được thừa nhận rộng rãi và hiệu quả nhất. Là cơ sở để xét du học, xin học bổng, xin việc, nhập quốc tịch Hàn Quốc và rất nhiều ưu đãi khác, với các trường tại Việt Nam thì TOPIK được thừa nhận thay thế trình độ tiếng Hàn ABC cho ngoại ngữ hai. CẤP ĐỘ: Cấp 1 ~ Cấp 6 GIÁO TRÌNH: Giáo trình của  viện học trình đánh giá Hàn Quốc KICE, Giáo trình Kanata. GIÁO VIÊN: Giáo viên bản địa 80- 100% * Học viên được thi thử vào cuối khóa theo mô hình thật. Mỗi lớp chỉ nhận 10 học viên.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC Học tiếng Hàn nhanh nhất để phỏng vấn đạt visa, du học,... Có nền tảng tiếng Hàn để thích ứng với cuộc sống tại Hàn Quốc Tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc trước khi sang Hàn Quốc LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC: Chương trình dễ học, dễ hiểu, dạy theo yêu cầu học viên. Tạo khả năng giao tiếp ngay tức thì. Được giao lưu nhiều với người Hàn Quốc.
Giao tiếp thực nghiệm tiếng Hàn Quốc là phương pháp độc quyền của trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata, với phương thức trong đó mỗi học viên sẽ phải đóng một vai trò thực tế trong cuộc sống để giao tiếp bằng ngoại ngữ với 100% giờ học là giáo viên nước ngoài theo các chủ đề khác nhau. Học thuộc bài trên lớp và tạo khả năng giao tiếp ngay tức thì là ưu điểm lớn nhất của chương trình này. Học viên sẽ được khắc phục tâm lý e ngại xấu hổ và  mạnh dạn giao tiếp. CẤP ĐỘ: Cấp 1 ~ Cấp 6. THỜI LƯỢNG: 10 tuần/ khóa, 3 buổi/ tuần. THỜI GIAN HỌC: Sáng: Ca 1: 8h-9h30, Ca 2: 9h30-11h. Chiều: Ca 1: 13h30-15h, Ca 2: 15h30-17h. Tối: Ca 1: 17h45-19h15, Ca 2: 19h30-21h. Thứ 7&CN: 8-10h: (20 buổi/ khóa) GIẢNG VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH Giáo viên đầu ngành về tiếng Hàn tại Việt Nam giảng dạy. Giáo viên nước ngoài 100% Giáo trình độc quyền của Kanata, sát thực tế, hiệu quả. Giảng dạy theo phong cách thực nghiệm, rất hiệu quả, một lớp chỉ 6 học viên.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT- CS Quận 6

Địa chỉ: 20 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT- CS Quận 6

Địa chỉ:

20 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.6280.9809 - 0963.060.060

Nhiệm vụ của trung tâm: Đào tạo ngoại ngữ, tin học ngắn hạn, lấy chứng chỉ quốc gia; Anh văn thiếu nhi; thiếu niên; phối hợp với các khoa tổ chức các khóa bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ,.. theo...

Anh Ngữ ALS - Australia Language School

Địa chỉ: 553B/1 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Anh Ngữ ALS - Australia Language School

Địa chỉ:

553B/1 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.3876.8533 - 028.3876.8544 - 0938.712.139 - 0905.574.993

Trung tâm Anh ngữ ALS (Australia Language School) được thành lập từ năm 2011  được sự cho phép của Sở Giáo Dục Tp.HCM theo quyết định số 831/QD-GDĐT-TC. Mục tiêu của Anh ngữ ALS là đào tạo tiến...
Các khóa học tại đây:
Tiếng anh dành cho bé từ 6 tuổi đến 12 tuổi.  Chứng chỉ STARTERS: Trang bị cho các em kiến thức trong việc học những câu căn bản bằng tiếng anh, củng cố từ vựng căn bản và giúp các em làm quen với các mẫu tự và các số đếm. Chứng chỉ MOVERS: Cấp độ Movers được dựa trên nền tảng của cấp độ Starter, cấp độ này giúp các em hiểu các đoạn văn cơ bản và những chỉ dẫn bằng tiếng anh, diễn tả các câu đơn giản và nhận biết các chủ đề và các địa danh trong cuộc sống hàng ngày, cũng như các ngữ cảnh tương tự. Chứng chỉ FLYERS sẽ giúp người học hiểu các câu hỏi và những chỉ dẫn bằng tiếng anh đơn giản, diễn tả các ý tưởng hoặc các nhu cầu cá nhân đơn giản, hoàn thiện các biểu mẫu và thông tin cá nhân thông thường hàng ngày.
Tiếng Anh Thiếu Niên - Đảm bảo điểm đầu ra Cambridge là khóa học tiếng Anh được thiết kế sinh động và thiết thực nhất dành riêng cho lứa tuổi Teen (từ 11 – 16 tuổi), giúp các em phát triển toàn diện tất cả các kỹ năng tiếng Anh. Điểm nổi bật của chương trình là các em học viên sẽ được đảm bảo điểm chuẩn đầu ra Cambridge theo các cấp độ Ket, Pet cũng như được ôn luyện ngữ pháp chuyên sâu theo sách giáo khoa của các trường Phổ Thông để giúp các em phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết cũng như đạt được điểm cao trong các kỳ thi tại trường. Đây sẽ là nền tảng vững chắc nhất để các em chuẩn bị cho chương trình luyện thi chứng chỉ TOEFL iBT, IELTS và TOEIC quốc tế. Chứng chỉ KET - Key English Test (Có giá trị vĩnh viễn) Cung cấp cho người học những kỹ năng như: Hiểu nghĩa các cấu trúc và câu hỏi đơn giản bằng tiếng anh, Diễn giải các nhu cầu và ý tưởng cá nhân bằng tiếng anh, và hoàn thành các biểu mẫu viết thư ngắn liên quan đến các thông tin cá nhân. Chứng chỉ của CAMBRIDGE đòi hỏi sự thông thạo cả bốn kỹ năng của các thí sinh, điểm khác biệt lớn nhất là Cambridge đặc biệt chú ý tới các kỹ năng Nghe Và Nói trong khi nhiều kỳ thi khác lại không đặt nặng hai kỹ năng quan trọng trên. Chứng chỉ PET - Preliminary Englsih Test (Có giá trị vĩnh viễn) Đánh giá khả năng của người học hiểu dễ dàng những điểm chính của các cấu trúc hoặc các thông báo công cộng bằng tiếng anh. Quan tâm hầu hết các tình huống mà bạn có thể gặp khi đi du lịch, hoặc tham gia các cuộc đàm thoại thực tế trong công việc, viết thư làm thông báo...Bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp với người dân bản xứ hay đi du học. Là tiền đề để chuẩn bị học lên IELTS để du học.
Chương trình Tiếng Anh người lớn là hình thức đào tạo tiếng Anh theo nhu cầu riêng của từng đối tượng cá nhân hay doanh nghiệp. Khóa học được thiết kế chặt chẽ dựa trên nhu cầu, ngân sách đào tạo, năng lực tiếng Anh hiện tại của đội ngũ nhân viên, yêu cầu đầu ra của chủ doanh nghiệp đối với người tham gia học tập... Ngày nay, việc đào tạo, phát triển và giữ chân nhân tài được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Doanh nghiệp của bạn sẽ làm gì nếu một nhóm nhân viên rất giỏi về chuyên môn nhưng kỹ năng Anh ngữ lại bị hạn chế? Thay thế họ bằng một nhóm nhân viên mới giỏi toàn diện hơn? Việc làm này sẽ tiêu tốn rất nhiều chi phí và đương đầu với những rủi ro cao trong quản lý nhân sự và hiệu quả công việc

Anh văn Hội Việt Mỹ - VUS CS Hậu Giang

Địa chỉ: 961 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Anh văn Hội Việt Mỹ - VUS CS Hậu Giang

Địa chỉ:

961 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.3759.3727

Anh Văn Hội Việt Mỹ mang đến những chương trình đào tạo Anh ngữ chất lượng hàng đầu Việt Nam thông qua việc thường xuyên cập nhật những xu hướng và phương pháp giảng dạy hiện đại nhất của thế giới bằng v...
Các khóa học tại đây:
MỤC TIÊU KHÓA HỌC Chương trình Anh ngữ SmartKids dành cho trẻ em từ 4 tuổi đến 6 tuổi nhằm tạo nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ bước khởi đầu, giúp các em phát âm chuẩn, hình thành sự tự tin, dạn dĩ khi tiếp xúc với tiếng Anh. ĐẶC ĐIỂM KHÓA HỌC Chương trình SmartKids kết hợp với phần mềm dạy tiếng Anh cho trẻ em - Imagine Learning English - đang áp dụng thành công tại Hoa Kỳ và được độc quyền bởi VUS tại Việt Nam. Đội ngũ giáo viên yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi, giúp các em tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên thông qua việc sử dụng giáo cụ trực quan và các trò chơi, bài hát sinh động tại lớp. SmartKids mang đến môi trường học tập phù hợp với lứa tuổi, giúp bé vui học, phát huy sự sáng tạo, nhanh nhẹn và tính tự lập. Anh Văn Hội Việt Mỹ là đối tác chiến lược duy nhất tại Việt Nam liên kết với trường Đại học công lập lớn thứ ba Hoa Kỳ - The City University of New York (CUNY). CHỨNG CHỈ: Sau mỗi cấp lớp, các em sẽ nhận được chứng nhận hoàn tất do Anh Văn Hội Việt Mỹ cấp. CẤP ĐỘ VÀ THỜI LƯỢNG: mỗi khóa gồm 3 học phần (A, B, C) Pre Smartkids 1,2: 12 tuần Smartkids 1,2,3,4,5,6: 12 tuần Pre Smartkids Plus 1,2: 12 tuần Smartkids Plus 1,2,3,4,5,6 (100% giáo viên nước ngoài): 12 tuần THỜI GIAN HỌC: Thứ 7 - Chủ nhật: 07:40 – 09:40/ 10:00 – 12:00/ 14:00 - 16:00/ 16:15 - 18:15 Thứ 2-4, Thứ 3-5: 17:00 - 18:45/ 18:50 - 20:35
MỤC TIÊU KHÓA HỌC Chương trình Anh ngữ Young Leaders đặc biệt dành cho học viên Thiếu niên (11 - 15 tuổi), nhằm giúp học viên giao tiếp tiếng Anh lưu loát, rèn luyện kỹ năng học tập, và tự tin đạt điểm cao trong các kỳ thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế. ĐẶC ĐIỂM KHÓA HỌC Phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Trang bị kiến thức ngôn ngữ bằng phương pháp giảng dạy ưu việt giúp học viên đạt kết quả học tập vượt trội và tự tin đạt điểm cao trong các kỳ thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế. Tạo hứng thú học tập cho học viên thông qua các nội dung văn hóa, xã hội đặc sắc và các hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm. Chương trình được xây dựng bởi Anh văn Hội Việt Mỹ và The City University of New York (CUNY) - trường Đại học Công lập lớn thứ ba của Hoa Kỳ. CHỨNG CHỈ: Sau khi hoàn tất mỗi khóa học, học viên sẽ nhận được bảng điểm thể hiện kết quả học tập hoặc chứng nhận hoàn tất khóa học. Học viên được hướng dẫn thi lấy các chứng chỉ quốc tế như KET, PET. CẤP ĐỘ: Young Leaders: Level 1, 2, 3, 4 – KET Young Leaders: Level 5, 6, 7, 8, 9, 10 – PET Sau khi hoàn tất YL 10, học viên sẽ tiếp tục học chương trình luyện thi quốc tế: IELTS 5.5 - 7.0+, TOEFL iBT 45 - 90+ THỜI GIAN HỌC: Thứ 2 – 4, 3 – 5, 6 – 7: 18:00 – 21:00/18:30 – 21:30 Thứ 7 – Chủ Nhật: 13:00 – 16:00
MỤC TIÊU KHÓA HỌC: VUS Superkids dành cho các em từ 6 - 11 tuổi được thiết kế nhằm xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ bước khởi đầu, giúp các em phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp và đạt kết quả cao trong các kỳ thi Anh ngữ quốc tế Cambridge Starters, Movers, Flyers. ĐẶC ĐIỂM KHÓA HỌC: Chương trình được thiết kế bởi Anh Văn Hội Việt Mỹ và đối tác chiến lược The City University of New York (CUNY) - trường Đại học công lập lớn thứ ba Hoa Kỳ. VUS Superkids kết hợp chương trình Imagine Learning English là phần mềm dạy tiếng Anh cho trẻ em đang áp dụng thành công tại Hoa Kỳ và được độc quyền bởi VUS tại Việt Nam. Học viên được trải nghiệm trong môi trường học tập mang tính tương tác cao từ phần mềm Itools, Multimedia Lab, và các hoạt động sôi nổi tại lớp như trò chơi, bài hát, video... giúp các em yêu thích và phát triển kỹ năng ngôn ngữ. THI XẾP LỚP: Học viên sẽ được kiểm tra kỹ năng về ngôn ngữ và được xếp vào lớp phù hợp. THỜI GIAN HỌC: Thứ Bảy và Chủ Nhật: Sáng 07:40 – 09:40 / 10:10 – 12:10 Chiều 14:00 – 16:00/ 16:15 - 18: 15 Thứ Hai - Tư/ Ba - Năm: 16:45 - 18:45 / 18:50 - 20:50 CHỨNG CHỈ: Sau mỗi cấp độ, học viên sẽ nhận được chứng chỉ do Anh Văn Hội Việt Mỹ cấp. Học viên sẽ tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế do Đại học Cambridge cấp.

Nhật ngữ Phú Sĩ

Địa chỉ: 86-88 Lô E Đường 14, Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Nhật ngữ Phú Sĩ

Địa chỉ:

86-88 Lô E Đường 14, Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.3876.3579 - 0913.600.812

Trường Nhật Ngữ Phú Sĩ được thành lập năm 2001. Trường nằm ở một nơi yên tĩnh kết hợp với phòng học thoáng mát, số lượng học viên giới hạn, cùng với đội ngũ giáo viên Việt -Nhật c&oac...
Các khóa học tại đây:
Thời gian học: cấp tốc: Thứ 2, 4, 6 (Sáng - Chiều - Tối)               Thứ 3, 5, 7 (Sáng - Chiều - Tối) Thời gian hoàn thành: 8 tuần/lớp Giáo trình: Minna no Nihongo  Nội dung khoá học: Mẫu tự + Bài 1 + Bài 2 Hán tự Chi tiết khoá học
Thời gian học: cấp tốc: Thứ 2, 4, 6 (Sáng - Chiều - Tối)               Thứ 3, 5, 7 (Sáng - Chiều - Tối) Thời gian hoàn thành: học từ lớp 1~ lớp 6 Giáo trình: Minna no Nihongo                     Giáo trình nghe Mainichi kikitori Nội dung khoá học: Bài 3 ~ Bài 25 Nghe Bài 1 ~ Bài 25 Hán tự Chi tiết khoá học
Thời gian học: cấp tốc: Thứ 2, 4, 6 (Sáng - Chiều - Tối)               Thứ 3, 5, 7 (Sáng - Chiều - Tối) Thời gian hoàn thành: học từ lớp 7 ~ lớp 12 Giáo trình: Minna no Nihongo                     Giáo trình nghe Mainichi kikitori Nội dung khoá học: Bài 26 ~ Bài 50 Nghe Bài 26 ~ Bài 50 Hán tự Chi tiết khoá học