Danh sách địa điểm học ở Huyện Củ Chi TPHCM

CLB Vovinam Tu viện Phật giáo Linh Thứu

Địa chỉ: 307/4 Nguyễn Thị Nê, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam Tu viện Phật giáo Linh Thứu

Địa chỉ:

307/4 Nguyễn Thị Nê, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0122.795.9454

CLB Vovinam THCS Tân Thạnh Đông

Địa chỉ: 581 Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam THCS Tân Thạnh Đông

Địa chỉ:

581 Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

-

CLB Vovinam chùa Hoằng Linh

Địa chỉ: Ấp Bến Mương, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam chùa Hoằng Linh

Địa chỉ:

Ấp Bến Mương, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0122.795.9454