Danh sách địa điểm học ở Quận 11 TPHCM

CLB Vovinam Liên đoàn lao động Quận 11

Địa chỉ: 622 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam Liên đoàn lao động Quận 11

Địa chỉ:

622 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0913.841.642

CLB Vovinam Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng

Địa chỉ: 283 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng

Địa chỉ:

283 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0913.841.642

CLB Vovinam Nhà thiếu nhi Quận 11

Địa chỉ: 284 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam Nhà thiếu nhi Quận 11

Địa chỉ:

284 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0913.841.642

CLB Vovinam Trung tâm văn hóa Quận 11

Địa chỉ: 179 Bình Thới, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam Trung tâm văn hóa Quận 11

Địa chỉ:

179 Bình Thới, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0913.841.642

CLB Vovinam Nhà tập luyện Phú Thọ

Địa chỉ: 219 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam Nhà tập luyện Phú Thọ

Địa chỉ:

219 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

0913.833.760