Danh sách địa điểm học Huấn luyện thể thao ở TPHCM

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM

Địa chỉ: Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM

Địa chỉ:

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.3896.1884 - 028.3896.0322

Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh (ĐH TDTT TP.HCM) tiền thân là trường Cán bộ Thể dục Thể thao Miền Nam được thành lập ngày 28/01/1976. Thời gian  này tập luyện tại s&aci...