Danh sách địa điểm học Kỹ thuật Y Sinh ở TPHCM

Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG Tp.HCM

Địa chỉ: Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG Tp.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG Tp.HCM

Địa chỉ:

Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG Tp.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.3724.4270

Trường Đại học Quốc tế là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại họ...