Danh sách địa điểm học Công nghệ Sau thu hoạch ở TPHCM

Trường đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh.

Trường đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ:

736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.3855.3675 - 028.3855.4806 - 028.38549951

Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào năm 1995, hoạt động theo tôn chỉ "Khoa học - Phát tr...