Danh sách địa điểm học Khai thác vận tải ở TPHCM

Trường cao đẳng Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Trường cao đẳng Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ:

252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

028.3843.9775 - 028.3931.9020

Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải là cơ sở đào tạo công lập, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân; chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vậ...