Hình ảnh bên trái
Hình ảnh bên phải

Địa chỉ:

643 Điện Biên Phủ, Phường 1,Quận 3, Hồ Chí Minh.

Loại trường:

Năng Khiếu

Điện thoại:

Xem số điện thoại

Website:

http://www.nhavanhoasinhvien.vn

Xe Bus:

Giới thiệu khóa học

Nội dung học:

  • Khóa 1: Guitar cho người mới bắt đầu
  • Khóa 2: Kỹ thuật học Guitar nhanh
  • Khóa 3: Guitar nâng cao

Lớp có đàn sẵn, ưu tiên học sinh sinh viên tự trang bị đàn.

Đăng ký 3 khóa sẽ giảm 10% học phí.

Số lượng: 10 học viên/ lớp

Giới thiệu trường

Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

  1. Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.
  2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu sở thích của học sinh, sinh viên; qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện nâng cao thể lực, định hướng đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; thể nghiệm các loại hình mới, hình thành, phát triển và mở rộng các Đội/Nhóm/Câu lạc bộ theo chức năng Nhà Văn hóa Sinh viên.
  3. Tổ chức các hoạt động khơi dậy tiềm năng sáng tạo khoa học, kỹ thuật trong học sinh, sinh viên.
  4. Đẩy mạnh hoạt động giao lưu, đoàn kết hữu nghị giữa học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế.
  5. Nghiên cứu và tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn những dự báo nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của học sinh, sinh viên.

Bản đồ

Phần form liên hệ này dùng để gửi liên hệ chỉnh sửa thông tin của Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh