Hình ảnh bên trái
Hình ảnh bên phải

Địa chỉ:

40 Ðinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Loại trường:

Trung Tâm Ngoại Ngữ

Điện thoại:

Xem số điện thoại

Website:

http://www.idcvn.com.vn

Xe Bus:

Phần form liên hệ này dùng để gửi liên hệ chỉnh sửa thông tin của Trường Tin học Thời Đại Mới - IDC