Hình ảnh bên trái
Hình ảnh bên phải

Địa chỉ:

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh.

Loại trường:

Đại Học

Điện thoại:

Xem số điện thoại

Website:

http://www.hcmup.edu.vn

Xe Bus:

Giới thiệu trường

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 27/10/1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Đại học Sư phạm Quốc gia Sài Gòn được thành lập năm 1957. Năm 1995, Trường là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, Chính phủ quyết định tách Trường khỏi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm phía Nam. Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 trường Đại học trọng điểm Quốc gia và là 1 trong 2 trường Đại học Sư phạm lớn của cả nước, đóng vai trò nòng cốt, đầu đàn đối với hệ thống các trường sư phạm và phổ thông ở phía Nam.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai trường Đại học Sư phạm lớn của cả nước, có một vị trí địa lí, kinh tế, khoa học, văn hóa đặc thù: Trường đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đông dân nhất nước, trung tâm số một về kinh tế và là một trong hai trung tâm khoa học, văn hóa của cả nước; nơi tập trung các trường đại học, các viện nghiên cứu với số lượng trí thức cấp cao đông đảo, nơi có quan hệ giao lưu rộng và sâu về giáo dục, khoa học, văn hóa với thế giới.

SỨ MỆNH: Trường ĐHSP TP. HCM là Trường Đại học Sư phạm trọng điểm Quốc gia, đào tạo Đại học, Sau đại học, tổ chức nghiên cứu về giáo dục và các ngành khoa học khác để phục vụ  nhu cầu đào tạo giáo viên chất lượng cao, nhu cầu nghiên cứu đạt trình độ tiên tiến, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thành phía Nam và cả nước.

NHIỆM VỤ:

 • Đào tạo giáo viên và cán bộ (khoa học) có trình độ đại học chuẩn mực, chất lượng cao cho tất cả các ngành học nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các trường từ mẫu giáo tới trung học phổ thông, kể cả các trường giáo dục chuyên biệt và các trường sư phạm;
 • Đào tạo những người có trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuẩn mực, chất lượng cao các ngành chuyên môn để bổ sung và tăng cường đội ngũ cán bộ của Trường, đồng thời cung cấp cán bộ nòng cốt và giảng viên cho các cơ quan nghiên cứu, quản lí giáo dục, các trường sư phạm và phổ thông cũng như góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội;
 • Đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và giáo viên  các cấp, kể cả các trường giáo dục chuyên biệt, nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản lí giáo dục và những người đang đứng lớp không ngừng nâng cao trình độ, tiếp cận được với những kinh nghiệm tiên tiến nhất trong việc tổ chức giảng dạy và học tập trong Nhà trường;
 • Đa dạng hóa các hình thức và ngành nghề đào tạo nhằm phục vụ rộng rãi nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao của xã hội;
 • Nghiên cứu các vấn đề khoa học và công nghệ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ giảng dạy và chất lượng của hoạt động đào tạo, góp phần tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - Xã hội - Văn hóa của đất nước, đặc biệt là của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam;
 • Nghiên cứu các vấn đề lí thuyết và thực tiễn của khoa học giáo dục và sư phạm nhằm góp phần xây dựng chính sách giáo dục của nhà nước để giải quyết các vấn đề do thực tế dạy và học ở địa phương đặt ra; chủ trì, tích cực tham gia việc xây dựng chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ở các cấp học, bậc học;
 • Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các Trường Đại học Sư phạm và các tổ chức nghiên cứu giáo dục hay khoa học nói chung của các nước trên thế giới nhằm trao đổi những kinh nghiệm tiên tiến về phát triển giáo dục, cách tổ chức hoạt động dạy và học, đồng thời tạo thêm cơ hội để bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên cũng như góp phần hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học ở Nhà trường;
 • Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại đáp ứng việc áp dụng phương pháp dạy và học tiên tiến, nghiên cứu khoa học, cũng như những hoạt động khác của Nhà trường

MỤC TIÊU:

 • Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm đào tạo Đại học và Sau Đại học chuẩn mực và có chất lượng cao, trước hết là đào tạo những giáo viên và những nhà giáo dục nắm vững tri thức chuyên môn, có khả năng hoạt động giáo dục, giảng dạy và học tập suốt đời, có nhân cách và những phẩm chất của người thầy, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy ở các tỉnh phía Nam;
 • Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến, bao gồm cả khoa học xã hội – nhân văn và khoa học tự nhiên, chú ý cả đến việc nghiên cứu khoa học cơ bản lẫn khoa học ứng dụng, đặc biệt chú ý đến việc nghiên cứu các vấn đề khoa học giáo dục và sư phạm liên quan đến thực tiễn giảng dạy và học tập ở các trường sư phạm, phổ thông, mầm non, giáo dục chuyên biệt cũng như thực tiễn giáo dục ở các địa phương, góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng của nền giáo dục quốc dân;
 • Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành một môi trường mở về tri thức, gắn nghiên cứu khoa học và đào tạo với phục vụ cộng đồng, có quan hệ quốc tế rộng rãi, giữ vai trò nòng cốt và đầu tàu trong quan hệ với các trường sư phạm và cơ sở đào tạo giáo viên ở phía Nam, trở thành cơ sở, đầu mối về chuyên môn nghiệp vụ của các sở giáo dục và đào tạo, các trường sư phạm và trường phổ thông trong việc nghiên cứu giáo dục và khoa học sư phạm, nâng cao nghiệp vụ, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập;
 • Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hiện đại với hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật và trang thiết bị tiên tiến nhằm tạo ra môi trường sư phạm tốt nhất cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt, đảm bảo áp dụng được những thành tựu và phương tiện mới vào đào tạo và nghiên cứu, góp phần xây dựng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành một trong những trung tâm giáo dục có tính chất quốc tế của khu vực.

Giải thưởng - Thành tựu

Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước (năm 1986)

Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước (năm 1996)

Cờ thi đua Tiên tiến xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 1991)

Trường Tiên tiến các năm học: 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003

Trường Tiên tiến xuất sắc các năm học: 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

 • Năm 1985 (02 Bằng khen): thành tích xuất sắc trong công tác văn nghệ;
 • Năm 1986:  thực hiện tốt nhiệm vụ năm học;
 • Năm 1987: thành tích đào tạo lưu học sinh nước bạn Cam-pu-chia;
 • Năm 1995 (02 Bằng khen): thành tích “Rèn luyện tay nghề Thực tập Sư phạm của sinh viên Đại học Sư phạm” và thành tích xuất sắc trong công tác Nghiên cứu khoa học & Công nghệ giai đoạn 1991-1995;
 • Các năm: 1996, 1998, 1999, 2000: thành tích xuất sắc trong phong trào “Sinh viên nghiên cứu khoa học”;
 • Năm 2001: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 1996-2000;
 • Năm 2003: thành tích xuất sắc trong công tác “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2003;
 • Năm 2004 (02 Bằng khen): hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2002-2003 và thành tích xuất sắc trong công tác Nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 1990-2004;
 • Năm 2005 (03 Bằng khen): hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003-2004; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo và phát triển Nhà trường giai đoạn 2001-2005; thành tích xuất sắc trong phong trào Nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2005;
 • Nhiều Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông các tỉnh, thành phía Nam;

Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  các năm: 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 (02 Bằng khen), 2000, 2001, 2004, 2005 (03 Bằng khen) về thành tích xuất sắc trong các đợt vận động xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức các hoạt động hè, Ánh sáng văn hóa hè, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào học sinh-sinh viên và thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông v.v…;

Bằng khen của Bộ Nội vụ (năm 1985) về thành tích xuất sắc trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Bằng khen của Bộ Quốc phòng các năm: 1984, 1993 trong công tác giảng dạy quân sự, tự vệ và đào tạo sĩ quan dự bị;

Bằng khen của Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh các năm: 1985 (02 Bằng khen), 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 (02 Bằng khen), 2001, 2004, 2005 về thành tích xuất sắc trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân quân, tự vệ;

Nhiều Bằng khen của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và của các địa phương khác về việc tổ chức các hoạt động hè, Ánh sáng văn hóa hè, Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh,  hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào học sinh – sinh viên trong trường học;

Năm 2004, Trường đạt giải xuất sắc nhất cuộc thi SAMSUNG DigitAll HOPE 2004 với sản phẩm “Từ điển kí hiệu giao tiếp của người khiếm thính” và với sản phẩm đó Trường cũng đoạt Cúp Vàng - giải thưởng về Công nghệ thông tin-Truyền thông châu Á -Thái Bình Dương APICTA 2005 (tổ chức tại Chiangmai, Thái Lan – 02/2006) và nhiều Huy chương Vàng, Bạc trong các hội thi Nghiệp vụ Sư phạm - Văn nghệ - Thể dục thể thao toàn quốc và cấp Thành phố;

Thông tin tuyển sinh

1. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

MÃ TRƯỜNG: SPS.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Thí sinh tốt nghiệp THPT và có kết quả thi THPT Quốc gia.

PHẠM VI TUYỂN SINH: Trên phạm vi cả nước.

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

 • Phương án tuyển sinh chính: Xét tuyển chỉ sử dụng kết quả của kì thi THPT Quốc gia. Phương án này áp dụng cho tất cả các ngành.
 • Với mỗi ngành học, sẽ lựa chọn tổ hợp 3 môn hoặc 3 bài thi từ 5 bài thi của kì thi THPT quốc gia để xét tuyển. Tổ hợp xét tuyển này có thể theo khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D) hoặc sẽ là tổ hợp 3 môn, 3 bài thi mới, tùy theo đặc thù của ngành. Trong đó, bắt buộc phải có môn Toán hoặc (và) môn Ngữ văn.
 • Có thể xác định môn chính (với điểm được nhân đôi) trong tổ hợp các môn thi được lựa chọn để xét tuyển.
 • Các ngành năng khiếu (GDTC, GDMN, GDĐB) vẫn sẽ lựa chọn 02 môn thi của kì thi THPT quốc gia và bổ sung thêm 01 môn năng khiếu do Trường tự tổ chức.
 • Nguyên tắc xét tuyển: Trong cùng đợt xét tuyển, ưu tiên xét nguyện vọng 1 của tất cả các thí sinh, nguyện vọng 2 sẽ được xét sau khi hoàn tất xét nguyện vọng 1.
 • Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và thỏa điều kiện đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 • Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Môn chính, điểm trung bình chung lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀO CÁC NGÀNH THUỘC KHỐI SƯ PHẠM:

 • Nam cao 1,55 m trở lên;
 • Nữ  1,50 m trở lên.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀO NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT:

 • Nam: cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên;
 • Nữ: cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên.

Môn thi năng khiếu ngành Giáo dục thể chất: Chạy cự ly ngắn, lực kế bóp tay, bật xa tại chỗ.

Môn thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt: đọc, kể diễn cảm và hát.

Ngành Sư phạm song ngữ Nga - Anh: sinh viên được cấp bằng đại học sư phạm Tiếng Nga và cao đẳng sư phạm Tiếng Anh.

Ngành Ngôn ngữ Nga - Anh: sinh viên được cấp bằng đại học Ngôn ngữ Nga và cao đẳng Tiếng Anh.

2. HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 • Giáo dục Mầm non (GDMN) hệ liên thông từ TCSP và CĐSP ngành GDMN lên ĐH.
 • Giáo dục Tiểu học (GDTH); liên thông từ  CĐ GDTH  lên ĐH.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2.0 năm.

Chi tiết, liên hệ Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP ĐHSP TP HCM

3. VĂN BẰNG 2

NGÀNH ĐÀO TẠO: Ngôn ngữ Trung Quốc.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: từ 2.5 năm đến 3 năm.

ĐỊA ĐIỂM HỌC: Trường ĐHSP TP HCM, 280 AN DƯƠNG VƯƠNG, Q5.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: có bằng tốt nghiệp ĐẠI HỌC các ngành (không phân biệt hệ đào tạo).

Chi tiết, liên hệ Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP ĐHSP TP HCM

Bản đồ

Phần form liên hệ này dùng để gửi liên hệ chỉnh sửa thông tin của Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM -Ho Chi Minh City University of Pedagogy