Hình ảnh bên trái
Hình ảnh bên phải

Địa chỉ:

Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG Tp.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Loại trường:

Đại Học

Điện thoại:

Xem số điện thoại

Website:

http://www.hcmiu.edu.vn

Xe Bus:

Giới thiệu trường

Trường Đại học Quốc tế là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.

Nhà trường tập trung đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực mũi nhọn như như kinh tế, quản lý, kỹ thuật công nghệ với đa dạng bậc học từ đại học, thạc sỹ, tiến sĩ.

Mô hình hoạt động của trường được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế về đội ngũ giảng viên, giáo trình, chương trình học có định hướng và liên thông với các trường đại học có thứ hạng cao ở các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Châu Âu và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chương trình đạt chuẩn kiểm định AUN: Công nghệ thông tin, Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Điện tử Viễn thông.

Phương thức đào tạo:

 • 1. Chương trình do ĐHQT cấp bằng: học 4 năm tại trường ĐHQT
 • 2. Chương trình liên kết: học 2 năm đầu tại trường ĐHQT và 2 năm sau tại trường ĐH đối tác. Bằng sẽ do trường ĐH đối tác cấp.

Ngoài ra, sinh viên học tại trường ĐHQT có rất nhiều cơ hội giao lưu gặp gỡ các sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới hoặc du học 1 đến 2 học kỳ thông qua chương trình Trao đổi sinh viên.

Thông tin tuyển sinh

1. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

PHƯƠNG THỨC TUYẾN SINH: Xét tuyển (thông tin chi tiết năm 2017)

NGÀNH TUYỂN SINH:

Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng:

 • Công nghệ sinh học
 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
 • Kỹ thuật Y Sinh
 • Quản lý nguồn lợi thủy sản
 • Công nghệ thực phẩm
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
 • Hóa sinh
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Kỹ thuật Không gian
 • Ngôn ngữ Anh (dự kiến)
 • Kỹ thuật Môi trường (dự kiến)

Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài

 • Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK): Công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh; Công nghệ sinh học; Kỹ thuật điện tử, truyền thông.
 •  Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand): Quản trị kinh doanh.
 • Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia): Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật điện tử, truyền thông.
 • Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers (New Jersey): Kỹ thuật điện tử, truyền thông;     Công nghệ thông tin; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.
 • Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNNY Binghamton (USA): Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện tử, truyền thông.
 • Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA): Quản trị kinh doanh.
 • Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK): Quản trị kinh doanh.

Chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển chi tiết

2. TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

2.1 THẠC SĨ

NGÀNH TUYỂN SINH:

 • Công nghệ Sinh học
 • Công nghệ Thực phẩm
 • Kỹ thuật Điện tử
 • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 • Kỹ thuật Y sinh
 • Quản lý Công
 • Quản lý Công nghệ Thông tin
 • Quản trị Kinh doanh
 • Khoa học Lãnh đạo (CTLK do ĐH Northeastern Cấp bằng)

HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển hoặc xét tuyển.

Người  thi tuyển sẽ thi 3 môn, gồm: Tổng hợp, Phỏng vấn và Tiếng Anh.

Đối tượng được xét tuyển (sẽ thi 2 môn, gồm: Phỏng vấn và Tiếng Anh): đối với người tốt nghiệp trình độ đại học, trình độ thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển:

 • Người nước ngoài;
 • Người tốt nghiệp đại học các chương trình chất lượng cao PFIEV;
 • Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của ĐHQG; Chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10); người tốt nghiệp chính quy, văn bằng 2 chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10). Thời gian xét tuyển các trường hợp này là 12 tháng tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển;
 • Các chương trình đặc biệt theo Đề án được Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt.

2.2 TIẾN SĨ

NGÀNH TUYỂN SINH:

 • Công nghệ Sinh học
 • Quản trị Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh (CTLK 2 bằng do ĐH Quốc tế và ĐH Swinburne, Úc cấp bằng) - đào tạo ít nhất 1 năm tại ĐH Swinburne

Bản đồ

Phần form liên hệ này dùng để gửi liên hệ chỉnh sửa thông tin của Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG Tp.HCM