Hình ảnh bên trái
Hình ảnh bên phải

Địa chỉ:

106A Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Loại trường:

Cao Đẳng

Điện thoại:

Xem số điện thoại

Website:

http://www.ktdn.edu.vn

Giới thiệu trường

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại được nâng cấp từ Trường Kinh tế Đối ngoại Trung ương, là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia.

Trường thực hiện hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, tổ chức hội thảo khoa học, thực hiện tư vấn, dịch vụ Thương mại cho các tổ chức kinh tế xã hội.

Mục tiêu đào tạo:

 • Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm.

Trường đang đào tạo các bậc:

 • Bậc Cao đẳng
 • Bậc Trung cấp chuyên nghiệp
 • Bậc Nghề
 • Bồi dưỡng Cán bộ công chức ngành Thương mại và CBCNV các doanh nghiệp

Ngoài ra, trường đang liên kết đào tạo với các trường, trung tâm.

Thông tin tuyển sinh

1. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
- Ký hiệu mã trường: CKD
- Vùng tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
- Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp PTTH hoặc xét theo học bạ phổ thông (lớp 12) của tổng điểm 3 môn theo tổ hợp qui định.
- Thời gian đào tạo: 3 năm cho hệ chính quy và 1,5 năm cho hệ liên thông.
- Các ngành - chuyên ngành đào tạo:
+ Kinh doanh Quốc tế:

 • Kinh doanh Xuất nhập khẩu
 • Logistics Quốc tế

+ Quản trị kinh doanh:

 • Quản trị Doanh nghiệp
 • Quản trị Kinh doanh Xăng dầu
 • Marketing Thương mại
 • Quản trị Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn
 • Kinh doanh Thương mại Điện tử

+ Hệ thống Thông tin quản lí: Tin học quản lý

+ Kế toán: Kế toán Doanh nghiệp

+ Tài chính - Ngân hàng: Tài chính Doanh nghiệp

+ Tiếng Anh: Tiếng Anh Thương mại

2. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY
- Vùng tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
- Ký hiệu mã trường: CT26
- Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp trung học phổ thông hình thức chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
 • Lý lịch bản thân rõ ràng, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

- Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển theo điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp trung học phổ thông.
- Thời gian đào tạo: 02 năm
- Tên ngành/ chuyên ngành:

 • Kinh doanh xăng dầu và khí đốt: chuyên ngành nghiệp vụ KD Xăng dầu
 • Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ: chuyên ngành Nghiệp vụ KD Thương mại và chuyên ngành Quản lý siêu thị
 • Nghiệp vụ Nhà hàng, Khách sạn: chuyên ngành nghiệp vụ KD Nhà hàng - Khách sạn
 • Kinh doanh Xuất nhập khẩu: chuyên ngành NVKD Xuất nhập khẩu
 • Kế toán Doanh nghiệp: chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp

(Thông tin tuyển sinh chi tiết hệ chính quy)

3. HỆ LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung cấp thuộc khối kinh tế hệ chính quy, vừa làm vừa học theo quy chế tuyển sinh năm 2017.
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
- Luyện thi: Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 19/8/2017
- Ngày thi: 30 & 31/8/2017
- Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 18/8/2017
- Cấp bằng tốt nghiệp:

 • Đối với những người tốt nghiệp hệ Trung cấp chính quy nếu đăng ký học như hệ chính quy sẽ được cấp bằng cao đẳng chính quy.
 • Đối với những người tốt nghiệp hệ Trung cấp chính quy, vừa làm vừa học nếu đăng ký học như hệ vừa làm vừa học sẽ được cấp bằng cao đẳng vừa làm vừa học.

- Chuyên ngành:

 • Quản trị DN
 • Quản trị KD Xăng dầu
 • Kinh doanh Xuất nhập khẩu
 • Kế toán DN

4. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: xét tuyển
- Đối tượng: Tốt nghiệp cấp 3 (Học vào các buổi tối trong tuần)
- Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 02/10/2017
- Chuyên ngành:

 • Nghiệp vụ KDXD
 • Nghiệp vụ KDXNK
 • Nghiệp vụ KDTM
 • Kế toán DN

(Thông tin tuyển sinh hệ liên thông)

5. HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
(Học tại trường Kinh Tế Đối Ngoại TP.Hồ Chí Minh)
- Đối tượng tuyển sinh:

 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng đúng theo chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học tương ứng.
 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng đúng với chuyên ngành đào tạo hoặc không thuộc lĩnh vực kinh tế (học bổ túc kiến thức trước khi thi).

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm (chưa kể thời gian học tiếng Anh)
- Thời gian phát và nhận hồ sơ:

 • Ngày 11/4/2017 (liên thông đúng ngành)
 • Ngày 10/10/2017 (liên thông trái ngành)

- Luyện thi:

 • Từ 17/4/2017 đến 20/5/2017 (liên thông đúng ngành)
 • Từ 16/10/2017 đến 13/11/2017 (liên thông trái ngành)

- Ngày thi tuyển sinh:

 • Dự kiến ngày 27 & 28/5/2017 (liên thông đúng ngành)
 • Ngày 25 & 26/11/2017 (liên thông trái ngành)

- Cấp bằng tốt nghiệp:

 • Học theo hình thức vừa làm vừa học: Thời gian học vào các tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 (từ 17h45 - 21h00)
 • Được cấp bằng "Cử nhân Kinh tế", đủ điều kiện dự thi lên bậc cao học.

- Chuyên ngành:

 • Quản trị
 • Kế toán
 • Ngoại thương
 • Kinh doanh quốc tế
 • Tiếng Anh thương mại

(Thông tin tuyển sinh chi tiết)

Bản đồ

Phần form liên hệ này dùng để gửi liên hệ chỉnh sửa thông tin của Trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại - CS Quận 9