Hình ảnh bên trái
Hình ảnh bên phải

Địa chỉ:

Phòng C101, 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.

Loại trường:

Năng Khiếu

Điện thoại:

Xem số điện thoại

Website:

http://trungtam.vov.edu.vn

Giới thiệu trường

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Báo chí - Truyền thông (Media Consulting and Training Center - MCTC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn phù hợp với năng lực của Trường đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của ngành phát thanh - truyền hình, truyền thông và của xã hội.

Bản đồ

Phần form liên hệ này dùng để gửi liên hệ chỉnh sửa thông tin của Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Báo chí - Truyền thông