Hình ảnh bên trái
Hình ảnh bên phải

Địa chỉ:

71 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Loại trường:

Trung Tâm Ngoại Ngữ

Xe Bus:

Bản đồ

Phần form liên hệ này dùng để gửi liên hệ chỉnh sửa thông tin của Học viện kỹ thuật quân sự phía nam -Trung tâm ngoại ngữ - tin học Cộng Hòa