Hình ảnh bên trái
Hình ảnh bên phải

Địa chỉ:

01 Đường Số 48, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Loại trường:

Năng Khiếu

Điện thoại:

Xem số điện thoại

Thông tin tuyển sinh

Thời gian tập:

17:30 -19:00 các ngày 2-4-6 và 3-5-7

Bản đồ

Phần form liên hệ này dùng để gửi liên hệ chỉnh sửa thông tin của CLB Vovinam trường tiểu học Bình Tân